Vurderer Gamle Straumsbrua som omkjøring for Sotrasambandet

Ei utbetring av Gamle Straumsbrua bør sjåast i samanhang med behovet for ei omkjøringsveg under anleggsperioden for Sotrasambandet, tenkjer dei i utval for samfunnsutvikling. Gamle Straumsbrua stod ferdig på 1920-talet. Den smale brua med berre eitt køyrefelt og utan fortau er skuleveg for ungane på Straume til Fjell ungdomsskule og Sotra vidaregåande. Brua er den […]

Les meir

Vegmysterium i Branndalsåsen

Verken ordførar Eli Berland, rådmann Steinar Nesse eller nokon av medlemmane i formannskapet i Fjell har kjennskap til vegen BKK no lagar i Branndalsåsen på nordre Bildøy.

Les meir

Raseringa av Nordre Bildøy har starta

Gravemaskinene har innteke den skogkledde åsen mellom R555 og skuleområdet på Nordre Bildøy. Heile åsen skal vekk. Anleggsmaskinene har tilkomst over idrettsbana, og snart byrjar skulane att…

Les meir

Vi deltek gjerne i ressursgruppe

Sartorkongen ser for seg at det kan vera mogeleg å fylla enno meir stein ut i Straumsundet. Brukarane av sundet har sendt felles merknad til oppstartmeldinga, og krev å få delta i ressursgruppa som skal utforma områdereguleringsplanen for vestsida av sundet. Vi vil også ha gjennomført ei konsekvensutgreiing med fokus på verknaden for småbåttrafikken og […]

Les meir