Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Raseringa av Nordre Bildøy har starta

Dei to høgspentlinjene frå Straume til Bildøy skal leggjast i bakken.
Dei to høgspentlinjene frå Straume til Bildøy skal leggjast i rør i bakken.

Gravemaskinene har innteke den skogkledde åsen mellom R555 og skuleområdet på Nordre Bildøy. Heile åsen skal vekk. Anleggsmaskinene har tilkomst over idrettsbana, og snart byrjar skulane att…
Continue reading «Raseringa av Nordre Bildøy har starta»

Fryktar auka gjennomgangstrafikk gjennom Bildøyvegen

Bildøyvegen og Gamle Straumsbru vert snarveg til Sartor Senter dersom det nye byggjefeltet på Branndalsåsen får tilkomst via Bjørkestølen, fryktar Innbyggjarinitiativet Bevar Straume. Continue reading «Fryktar auka gjennomgangstrafikk gjennom Bildøyvegen»

Vi deltek gjerne i ressursgruppe

Ikkje plass til småbåttrafikken. Plangrensa for Branndalsåsen (gul), med omrisset for reguleringsplanen for Sjøfronten på andre sida.
Ikkje plass til småbåttrafikken. Plangrensa for Branndalsåsen (gul), med omrisset for reguleringsplanen for Sjøfronten på andre sida.

Sartorkongen ser for seg at det kan vera mogeleg å fylla enno meir stein ut i Straumsundet. Brukarane av sundet har sendt felles merknad til oppstartmeldinga, og krev å få delta i ressursgruppa som skal utforma områdereguleringsplanen for vestsida av sundet. Vi vil også ha gjennomført ei konsekvensutgreiing med fokus på verknaden for småbåttrafikken og Straumsundet som friluftsområde i sjø. Continue reading «Vi deltek gjerne i ressursgruppe»