Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth

Entrepenøren og eigedomsinvestoren Atle Ulveseth merkar lite til dei dårlege tidene. I fjor auka omsetnaden med 158 millionar kroner. No har han inngått avtale om prestisjeprosjektet Hjeltefjorden Arena. Continue reading «Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth»