Kommentar: Kunnskapspreiing, ikkje gapestokk

Nytt år. På tide å oppsummera året som var. Å telja konkursar er ein av fleire oversikter nyhendemedier med respekt for seg sjølv gjerne tek i ferde med i desse dagar.

Les meir

Konkursåret 2018

Oljeprisfallet byrjar no å for alvor å råka einskildpersonar. Fire av ti registrerte konkursopningar i region vest i fjor var einkeltpersonføretak.

Les meir

Dobbelt så mange konkursar i Fjell

Svikten i offshoreaktivitetane førte til at færre håpefulle gründarar torte å etablera eiga verksemd i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy i fjor. Talet på konkursar auka samstundes dramatisk, både i Fjell og Øygarden.

Les meir

Nølar med innsending av rekneskapen

Tredelen av aksjeselskapa i region vest har framleis ikkje sendt inn rekneskap for fjoråret til Brønnøysundregistra. Dei som ventar til i morgon, risikerer forseinkingsgebyr.

Les meir