Dagens sleivspark: Utbyggjar Region Bergen

Fjell kommune bør kutta dei 300.000 kronene vi har gjeve i årleg tilskot til Business Region Bergen, tilrår rådmann Steinar Nesse i forkant av behandlinga av budsjettet for 2015.

Les meir