Drog budsjettet i havn

2,9 milliardar kroner. Det er summen innbyggjarane i Nye Øygarden har til fordeling til drift av skular, barnehagar, helse- og omsorg, vegvedlikehald, idrett og kultur neste år.

Les meir

Veksa sitat: Egil Håland om eldrebølgja

Få hit fleire eldre! Det statlege inntektsoverføringssystemet er ikkje så einkelt å forstå. Egil Håland (A) då han fekk vita at Fjell går glipp av store statlege overføringar fordi så få eldre i kommunen nyt godt av heildøgns pleie i institusjon. Eit kostbart tilbud, men som vert premiert med auka statlege rammeoverføringar. Les: Få, men […]

Les meir