Uroleg for dei tilsette

Når ho les posisjonen sitt framlegg til budsjett for 2020 er avtroppande ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, glad for at ho ikkje er tilsett i Nye Øygarden.

Les meir

Trugar med Robek

Prosjektrådmann Rune Lid appellerer til folkevalde, tilsett og tillitsvalde om å slutta opp om forslaget til økonomiplan for dei første fire åra som Nye Øygarden.

Les meir