Åtvarar mot overskot av nye bustadar

Fylkeskommunen skrur ned forventingane om framtidig folkevekst i Bergensregionen. Kommunekamp om dei nye tilflyttarane kan føra til overskot på nye bustadar, åtvarar fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Les meir

Jekkar ned folketalsveksten

Analyseavdelinga i Hordaland fylkeskommune har teke inn over seg utviklinga på den lokale arbeidsmarknaden dei siste åra og nedjustert prognosene for folkeveksten fram mot 2040.

Les meir

Vil halda byggjebransjen i aktivitet

Det er behov for tiltak som kan bidra til å halda hjula i gang i byggebransjen. Fjell kommune kan bidra til å halda aktiviteten opp ved  å kjøpa 200 nye kommunale bustadar dei komande åra, tilrår rådmann Steinar Nesse i forslaget til investeringsbudsjett for 2016. Det var på kommunen sitt årlege budsjett- og strategiseminar på […]

Les meir