Køyrer på med regionalt bustadprogram

Høgre, FNB og FrP hadde helst sett at saka vart utsett. Fleirtalet i fylkesutvalet vedtok likevel å starta planlegginga av ein felles bustadpolitikk i Bergens-området.

Les meir

Åtvarar mot overskot av nye bustadar

Fylkeskommunen skrur ned forventingane om framtidig folkevekst i Bergensregionen. Kommunekamp om dei nye tilflyttarane kan føra til overskot på nye bustadar, åtvarar fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Les meir

Gult, grønt eller lure-gult på Rongøy?

Dei sjønære einebustadtomtane på Rong har gått unna i langt raskare tempo enn politikarane hadde våga håpa på då dei laga dei første reguleringsplanane på 1970-talet. No vurderer formannskapet i Øygarden å regulera inntil 550 nye bustadar på øya.

Les meir

Forført av Jensen

I fjor fekk han formidable 81,8 prosent avkastning på eigenkapitalen. No er Tore Jensen, hovudaksjonær i planleggingsselskapet Opus, på farten igjen.

Les meir

Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen

Utkastet til ny arealplan for Fjell gjev klarsignal for vesentleg meir bustadbygging enn dei 1000 måla som komiteleiar Tom Georg Indrevik (H) oppgjev. Ein eigen kommunedelplan for Nordre Litle Sotra, som planen legg opp til, vil aleine oppta 4000 – 5000 mål. Ein stor del vil verta nedbygd.

Les meir

Må heile folkeveksten skje på Straume?

Det er ingen akseptabel grunn til at ordførar Eli Berland (H) og leiar for komite for plan og utvikling Tom Georg Indrevik (H), skal få lov til å byggja ned hagane på Straume.

Les meir