Gjestekommentar: -Strilene sitter helt passive og venter på å betale bompenger

Nå som Sotra, Sund og Øygarden er på vei til å bli en kommune, er tiden inne for å presse Bergen på bomstasjoner og kanskje også godshavn.

Tiden burde være inn for omegnkommunene til å trykke litt mer på Bergen og deres bompengeplan, skriver fanastrilen Arne Eriksen.

Av Arne Eriksen

Dette er tiden for å sette fokus på problemstillingen med kommunikasjonen mellom by og land rundt Bergen, selv om landet begynner å bli by det også.

Jeg er bergenser og fanastril. Har jobbet en del på Kollsnes og Sture. Føler jeg alltid har hatt et forhold til Sotra da jeg har reist en del til Sund og Tofterøy i min pure ungdom.

Har også engasjert meg i spørsmålet om nye veiløsninger til Sotra. Jeg er jo for løsningen via Fana, Lerøy og Bjelkarøy og tunnel til Klokkarvik. Men det var ikke det jeg tenkte på her.

Det jeg er forundret over, er strilekommunene sin tilsynelatende passivitet i forhold til Bergen og bompenger. Nå skal jo bompengene i Bergen være med å betale for bybanen. En bybane de færreste av strilene får glede av. Men omegnskommunene rundt Bergen sitter helt rolig og gjør ikke en døyt. Bare aksepterer at de må betale «avlat» til Bergen for å komme seg ut og inn av egen kommune. Jeg har fulgt litt med på Tunnelsyn, og fått med meg at det jobbes med et tverrsamband mellom kommunene vest og nord for Bergen, men de sliter med bl.a. å finne ut hvem skal betale hva.

Nå burde tiden være inne for omegnskommunene å trykke litt mer på Bergen og deres bompengeplan. Ikke være for passiv. Muligens det foregår en hestehandel på bakrommet, men det vet de færreste. De må på en eller annen måte gi klar melding til Bergen kommune om at de ikke ser noen vinning i å betale «avlat» til Bergen for å finansiere en bybane de ikke har glede av.

Gjerne presse dem med planer om et tverrsamband, eller kreve en del av bompengene til egen utbygging av vei og/eller kollektiv trafikk. Aller helst be Bergen om å kutte ut bommene som rammer striler så urettferdig, eller komme opp med et tilbud som begge parter kan leve med.

Nå bør vel tiden være inne for å gi utrykk for hva omegnskommunene mener om Bergen sine bom- og trikkeplaner som de ikke får være en del av.

Settes fokus på samarbeid bør det uansett.

Dagens sleivspark: Stopp terroren!

Beredskapsplanar og førebuande tiltak mot eventuelle terrorhendingar står høgt på dagsorden hos det offentlege om dagen.

Den største terrorfaren vanlege folk i Bergensområdet er utsett for er einauga utbyggjarar i rivingsrus. Risikoen for å verta ramma er høg, og konsekvensane for dei som vert ramma tilsvarande store.

Bybaneplanleggjarane i Bergen planlegg å rasera eit heilt nabolag i Fløen med 12 bustadar. I Fantoftåsen går Kjetil Helland i Bybo frå hus til hus og spreier frykt om eit minst like inngripande utbyggjingstiltak.

Det nye Sotrasambandet legg opp til å riva 29 bustadar, og heile 700 grunneigarer vil verta berørt av planane. På Straume er 15 heimar allerede rivne for at Ernst Morten Einarsen i Sartor Holding skulle få lov å byggja blokker.

Les: 2Sotrasambandet: 29 bustadar må vekk

Les: Her budde det eingong 10 familiar

Om styresmaktene verkeleg meinar alvor når dei snakkar om å førebyggja terror, bør dei førebyggja denne typen terrorisme på linje med annan terrorisme:

Stopp terroren – sperr terroristane inne!

Dagens sleivspark: Kill your darlings

Urban Water Shuttle - eit miljøvenleg alternativ
Urban Water Shuttle – eit miljøvenleg alternativ

Høgre-kameratane i Bergen dumpa byrådsleiar Ragnhild Stolt-Nielsen avdi ho ikkje klart å få fleirtal for bybane over Bryggen. I dag sette riksantikvar Jørn Holme foten ned for at utfordraren Martin Smith-Sivertsen skal klara få realisert eit tunnelsinnslag ved Kjøttbasaren. Continue reading «Dagens sleivspark: Kill your darlings»

Stein, stein, stein…

I Straumsundet valde spreng-og-lag-by-utbyggjarane einklaste løysinga. Hans løysing er blitt samfunnet sitt miljøproblem
I Straumsundet valde spreng-og-lag-by-utbyggjaren einklaste løysinga. Hans løysing er blitt samfunnet sitt miljøproblem

Spreng-og-lag-by-prosjekta er i ferd med å møta si miljømessige grense. Vi kan ikkje lenger halda fram med å sprengja vekk det eineståande, kulturhistoriske kystlandskapet og fylla massane som vert til overs i næraste fjord. Om vi reduserer avhengigheten av bilen, kan Sjøvegen vera løysinga. Continue reading «Stein, stein, stein…»

Dagens sleivspark – Med litt hjelp frå lokalavisa

Bystyregruppa i Bergen Høgre nektar å følja oppfordringa frå byrådsleiar Randi Stolt-Nielsen om å legga Bybanen over Bryggen. Ei meiningsmåling i lokalavisa BT har spela ei aktiv rolle for å få ei avgjerd om tunnel. Continue reading «Dagens sleivspark – Med litt hjelp frå lokalavisa»