Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen

logo_fjell_3Utkastet til ny arealplan for Fjell gjev klarsignal for vesentleg meir bustadbygging enn dei 1000 måla som komiteleiar Tom Georg Indrevik (H) oppgjev. Ein eigen kommunedelplan for Nordre Litle Sotra, som planen legg opp til, vil aleine oppta 4000 – 5000 mål. Ein stor del vil verta nedbygd. Continue reading «Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen»