SotraLista ut til bygdene

I håp om å treffa nye veljarar heime, køyrer SotraLista rundt i bygdene i Fjell, Sund og Øygarden i ein veteranbuss.

Les meir

Feilinformasjon om bustadareal i kommuneplanen

Utkastet til ny arealplan for Fjell gjev klarsignal for vesentleg meir bustadbygging enn dei 1000 måla som komiteleiar Tom Georg Indrevik (H) oppgjev. Ein eigen kommunedelplan for Nordre Litle Sotra, som planen legg opp til, vil aleine oppta 4000 – 5000 mål. Ein stor del vil verta nedbygd.

Les meir