Reduserer bompengane

Regjeringa aukar den statlege andelen av byvekstpakken for Bergensområdet med 150 millionar kroner, frå 50 til 66 prosent av totalsummen, i forslaget til Statsbudsjett for 2020.

Les meir