Startar leiteboring for CO2-lagring

Equinor fekk ved årskiftet den aller første lisensen for lagring av CO2 på norsk sokkel. No har dei fått løyve til å starta leiteboring.

Les meir

Negativ K2-rapport om CO2-fangst

Staten vil måtta bidra med ein stad mellom ni og 15 milliardar kroner i støtte, skal planane om eit fullskala kjede for handtering av fangst, transport og lagring av CO2 i tilknyting til CCB Kollsnes sjå dagens lys.

Les meir

Kan vi læra av Mongstad?

Det er alltid smertefullt å måtta gravleggja eit prosjekt ein har trudd på og kjempa for over lengre tid, avdi det har vist seg å vera eit luftslott. Mongstad-høyringa på Stortinget har vist at erkjenninga av feilvurdering sit langt inne.

Les meir