Har ikkje rett på dagpengar

Meir enn kvar femte registrerte arbeidssøkjar i Øygarden er i ferd med å falla utanfor velferdssamfunnet sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir

Fleire svindla NAV

Personar i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden stod for heile 18 prosent av dei oppdaga tilfella med trygdesvindel i Hordaland i fjor.

Les meir

Den skjulte arbeidsløysa stig

Den tilsynelatande positive utviklinga på arbeidsmarknaden kamuflerer at stadig fleire mistar retten til dagpengar og dett gjennom velferdstaten sitt økonomiske sikkerhetsnett.

Les meir

Mista dagpengane i julemånaden

Det vart truleg dårleg med pengar til å delta i kjøpefesten for dei åtte Askøystrilane som mista retten til dagpengar i julemånaden. I Sund, Fjell og Øygarden delte dei skjebne med kan hende like mange. 

Les meir