Uroleg for det politiske sjølvstyret

Organisasjonsstrukturen med fire hovudutval er sjølve grunnfjellet i Intensjonsavtalen for nye Øygarden. Daniel Victor Sandvik (FrP) kan ikkje forstå at nokon i det heile kan vurdera å halvera talet på hovudutval.

Les meir

– Dei kan søkja bustøtte!

Leiar Anne Hestnes i gebyrutvalet og Arbeiderpartiet syntes 300.000 var ein grei sum å påleggja bustadeigarar i Fjell å betala i samband med tvungen tilkopling til det offentlege vatn- og avsløpsnettet.

Les meir

Sandvik og FrP stemte mot bompengar

Eit ektepar som jobbar i Bergen og bur på Sotra riskierer å måtta tena 100.000 kroner, berre for å betala bompengane på Sotrasambandet, dersom dette vert vedteke, hevda Daniel Victor Sandvik (FrP).

Les meir

– Det er innført delings- og byggjeforbod på Nordre Litle Sotra

– Det er i praksis innført eit delings- og byggeforbod på Nordre Litle Sotra, hevdar Daniel Victor Sandvik. Frp-veteranen er opprørt over at kravet om overordna kommunedelplan legg hinder i vegen for familiar som ønskjer å byggja på strøtomtar i eksisterande bustadområde.

Les meir

Vil spørja innbyggjarane om kommunesamanslåing

Kvar tenkjer innbyggjarane i Fjell at dei framtidige kommunegrensene bør gå? Daniel Victor Sandvik (FrP) ønskjer at Fjell kommune skal gjera ei nettbasert spørjeundersøking tilsvarande den Austevoll no er i ferd med å gjennomføra.

Les meir

Kan vi hindra skamma i Straumsundet?

Komite for Plan og utvikling vedtok i dag å utsetja behandlinga av to klagesaker i Straumsundet i påvente av synfaring. Klagarane vert likevel ikkje invitert til å leggja fram sitt syn på korleis fyllinga gjer sundet utrygt for småbåttrafikken.

Les meir