Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune. Continue reading «Klar til å utfordra fylkesmannen»

Vurderer lovlegheitskontroll av ordføraren si bruk av sommarfullmakt

Detaljreguleringplanen for Knappskog gamle skule vart vedteken med 18 mot 17 røyster. Opposisjonen vurderer lovlegheitskontroll av prosessen. Continue reading «Vurderer lovlegheitskontroll av ordføraren si bruk av sommarfullmakt»