Vil dela offentlege data

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vil effektivisera det offentlege ved å tilretteleggja for deling av data på tvers av nivå og etatar.

Les meir

Skapar digitalt hamnelaboratorium

Norske hamnar er i ferd med å verta autonome. Grieg Logistics AS og dagleg leiar Michelle Williams har ambisjonar om utfordra shipping- og hamnemiljøa i Bergensområdet på kva som er mogeleg å få til.

Les meir

Equinor øynar snarleg milliardgevinst av digitalisering

Gjennom digitalisering planlegg Equinor å auka produksjonen av olje og gass på norsk sokkel tilsvarande 20 milliardar kroner innan 2025. Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg opna to digitale sentre på Sandsli i dag.

Les meir

Fjordbønder digitaliserer for vekst

Grieg Seafood må ha kontroll på kvar einaste fôrpellets skal dei kunna nå målsetjinga om å auka produksjonen med 40.000 tonn innan to år.

Les meir

Fire scenarier for kommunal digitalisering

Å slå saman dei mange ulike dataløysingane i Fjell, Sund og Øygarden vert ei av dei aller mest krevjande oppgåvene i samband med kommunesamanslåinga. IT-sjef Kjell Fyllingen i Fjell har skissert fire scenarier for kor ambisiøs den felles digitaliseringa kan verta.

Les meir

Smartaste heimen på Askøy

Roy Solberg snakkar med huset sitt. I smartaste heimen på Askøy er stemmestyring av teknologiske dingsar det siste nye.

Les meir

DNB går all in på Sotra

Det er på Straume og Sotra det er viktig å vera tilstade. DNB legg ned filialane på Askøy og i Bergen Vest.

Les meir

Eit digitalt fyrtårn i vest?

«Nye Øygarden» har visjon om å vera eit fyrtårn, men omfatter visjonen også digital innovasjon? I den førebuande fellesnemnda er reaksjonane på Bergen sitt digitale frieri delte.

Les meir