Fekk nei til forlenga dispensasjon

Hav-Line Gruppen AS har fått nei frå Nærings- og fiskeridepartmentet på søknaden om forlenga dispensasjon for slaktefartøyet Norwegian Gannet.

Les meir

Mange fekk byggja i strandsona

Asketappar og fjellsokningar vil meir enn gjerne byggja i strandsona, og plankomiteane har sjeldan innvendingar. Ingen andre Hordalands-kommunar er like romslege. Fylkesmannen likar det dårleg.

Les meir