Dispensasjonsfylket

Med 1620 innvilga dispensasjonar i 2014, ligg Hordaland heilt på topp i landsmålestokk.

Les meir