Smoked at Sotra

Fiskeriminister Harald T. Nesvik tenkjer at Brexit kan føra til travlare arbeidsdagar hos Sotra Fiskeindustri AS og andre norske industriverksemder som foredlar laks og aure for eksport.

Les meir