– Unødvendig maktdemonstrasjon

Ekspropiasjonssaker er kontroversielle. I Fjell skal dei heretter avgjerast av Formannskapet, ikkje av Kommunestyret, og utanfor dekning av Radio Sotra.

Les meir

Tek frå ein grunneigar og gjev til ein annan

At kommunestyret tek jord frå ein grunneigar og gjev til ein annan er spesielt. Det var likevel eit samrøystes kommunestyre i Fjell som vedtok reguleringsplanen for erstatningstomt for golfbanen på Kolltveit. At vedtaket opnar for ei framtidig ekspropiasjonssak tok dei ikkje omsyn til.

Les meir

Ekspropierer på vegne av privat utbyggjar

Ekspropiasjon er eit fyord for Høgre og FrP, seier dei. For den private utbyggjaren Havblikk Invest AS er kommunestyret i Sund likevel villig til å gjera eit unntak på Glesvær.

Les meir