Får auka bompengane

Askøy bompengeselskap får lov å indeksregulera bompengane. Ein avgiftsauke på 25 prosent, slik bompengeselskapet har søkt om, er likevel ikkje aktuelt, slik politikarane i Formannskapet ser det.

Les meir

Strammar inn avgiftsfritaket for elbilar

Fagetatane i transportsektoren legg i framlegget til Nasjonal Tranportplan for 2018 – 2029 opp til ei gradvis innstramming av avgiftsfritaket for elbilar.

Les meir

Skrur opp bompengane i Askøypakken

Massiv inntektssvikt gjer at Askøy Bompengeselskap søkjer om å heva bompengane i Askøypakken med 25 prosent. Då er ikkje kostnadssprekken på 700 millionar teken omsyn til.

Les meir

Frykta erstatningskrav på eit titals millionar

Talet på elbilar på ferjene i Hordaland har eksplodert siste året. I frykt for å pådra seg kompensasjonskrav i millionklassen frå ferjeoperatørane for tapt inntekt, har Hordaland fylkeskommune valt å innføra halv takst for dei miljøvenlege køyretøya.

Les meir