Nøgd med kraftlinje-skjønnet

Øygarden kommune vann langt på veg fram med kravet om erstatning for tapet av grunn til BKK si 420 kV-linja Mongstad – Kollsnes. Ikkje alle grunneigarane har like god grunn til å vera nøgde.

Les meir