Foreslår tak på VA-gebyret

Gjennomfører Askøy den vedtekne VA-planen, vil Asketappane måtta betala inntil 30.000 kroner i årleg avgift på vatn og avløp – tre gonar så mykje som i dag. No føreslår rådmann Eystein Venneslan i staden å utarbeida ein ny og mindre ambisiøs VA-plan.

Les meir

Hemmeleg snøggbåtmøte

teisten

Snøggbåt-suksessen Kleppestø – Strandkaien i Bergen skal vidareutviklast. Statens vegvesen er invitert til å delta i dei innleiande samtalane – politikarane i Askøy må derimot venta på rådmann Eystein Venneslan sin konklusjon.

Les meir

Venneslan sladda Askøylista sitt krav om lovlegheitskontroll

Rådmann Eystein Venneslan i Askøy får kritikk av fylkesmannen for å ha lukka dørene då formannskapet behandla Mjølkevikvarden si framtid. I saksframstellinga testar Venneslan grensene for kva informasjon som skal vera unnateke frå offentlegheit.

Les meir

Klar for anleggsstart på Tveit skule

Tveit barneskule på Askøy skal ha plass til 600 elevar – dobbelt så mange som i dag – når den planlagte utvidinga står ferdig til skulestart hausten 2018.

Les meir

Prioriterer kollektiv og båt på topp

Betre tilbod om kollektivtransport, over heile øya, er det samferdsletiltaket Askøypolitikarane har høgast på ønskjelista. Fleire båtar og utvida båtrute står på andreplass framfor oppstarten av arbeidet mot Regional Transportplan for Hordaland.

Les meir

Vil la økonomien styra utviklinga i Kleppestø

Rådmann Eystein Venneslan forslår å la omsynet til investeringsbudsjettet styra planlegginga av Kleppestø sentrum. – Rådmannen bør vera forsiktig med å blanda rollene som samfunnsutviklar og eigedomsutviklar, innvender varaordførar Bård Espelid (Askøylista).

Les meir