Nektar å gje slepp på draumen om fastlandssamband

Dei opplever Kommunaldepartementet si utrekning av ferjeavløysingsmidlar som absurd. Øybuane på Lerøy og Bjelkarøy nektar likevel å gje slepp på draumen om bru over til Hjellestad.
Continue reading «Nektar å gje slepp på draumen om fastlandssamband»

Manglar 83 meter bru

Berre ei 83 meter lang bru manglar før bebuarane på Lerøy og Bjelkarøy i Sund kan køyra bil til Hjellestad, ifølgje dei som bur på øyane. Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, er taus. Continue reading «Manglar 83 meter bru»