Pionerar på oppalsfisk

Norsk oppdrettsnæring som ønskjer å freista lukka i  Søraust-Asia må vera førebudd på å konkurrera med ein arbeidsintensiv, familiedriven lavkostindustri.

Les meir

Fisk – ei lokal vekstnæring

Fiskefartøy på Liaskjæret

Fisk og sjømat seglar opp som vinnarane i ei vestlandsk depresjonstid. Verda treng mat sjølv om oljelagra renn over.

Les meir