Utset trafikklys-avgjerda

Avgjerda om kva farge dei 13 produksjonsområda for laks, aure og regnbogeaure skal ha, vil ikkje verta avgjort før over nyttår.

Les meir

Halverer torskekvoten

På overtid har dei norske fiskeristyremaktene blitt samde med EU om fiskekvotane for 2020.

Les meir

Smoked at Sotra

Fiskeriminister Harald T. Nesvik tenkjer at Brexit kan føra til travlare arbeidsdagar hos Sotra Fiskeindustri AS og andre norske industriverksemder som foredlar laks og aure for eksport.

Les meir

-Golta ein ideell plass

Nærleiken til kysten og rikeleg tilgang på friskt vatn er største konkurransefortrinnet for dei som ønskjer å satsa på landbasert oppdrett, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP). I dag var han på synfaring på Golta.

Les meir