Mest lest i 2019 – Bjelland tilkjent millionerstatning

Fyrst posta Øygarden24:
I eit forlik med Fjell kommune vert Frank Bjelland tildelt millionerstatning for feila kommunen har gjort i samband med fastsetjinga av grensemerkjene til eigedomen hans. -Då ordføraren oppdaga at Fjell kommune hadde gjort ein feil, vart ho veldig lei seg, seier ein svært letta og glad Frank Bjelland etter forliket. Det var…

Les meir

Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.

Les meir

Hentar 11,94 millionar frå Fjell kommune

Sartorsjef og avtroppande leiar for komite for drift og forvaltning, Ernst Morten Einarsen (H), sat på benken då kommunestyret i Fjell vedtok å løyva 11,14 millionar til finansieringa av Sartorlunden.

Les meir

Har sikra vegen på Geitanger

Dei fire fastbuande på den vesle øya Geitanger i Hjeltefjorden kan omsider vera trygge på at den kommunale vegen ikkje risikerer å verta skylt på sjøen under første vinterstorm.

Les meir

Bjelland tilkjent millionerstatning

I eit forlik med Fjell kommune vert Frank Bjelland tildelt millionerstatning for feila kommunen har gjort i samband med fastsetjinga av grensemerkjene til eigedomen hans.

Les meir

Plan for eit 50-årig utbyggingsprosjekt

Liegruppen AS sin gigantplan for Nordre Bildøy vil ta lang tid å verkeleggjera og vil krevja store offentlege investeringar. No er planen klar for politisk behandling.

Les meir