Desse politikarane tente best

Det er langt mellom politikarane på toppen av skattelistene for fjoråret. Nokre hadde likevel større grunn til å smila enn andre.

Les meir

Ny utbetaling frå Havbruksfondet

I fjor fekk Fjell, Sund og Øygarden 41,2 millionar frå Havbruksfondet. No er det klart kor mykje kommunane får utbetalt i år.

Les meir

Kva betyr vakante stillingar for tenestetilbodet?

100 vakante stillingar i Fjell sparar tilsynelatande kroner på lønsbudsjettet, men kva betyr det for tenestetilbodet? Prosjektrådmann Rune Lid i nye Øygarden vil gjerne vita meir. Kva stillingar er det snakk om? Korleis påverkar dette utgiftene til vikarar? Prosjektrådmannen tek no initiativet til ein analyse av situasjonen, informerte han politikarane under dagens møte i Fellesnemnda. […]

Les meir

Vil møta dei tilsette på heimebane

Kommunalsjefane for oppvekst, økonomi og organisasjon og digitalisering i nye Øygarden ønskjer tettare kontakt med dei tilsette i Fjell, Sund og Øygarden.

Les meir