Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?

I planleggingen av Sotrasambandet er det lagt inn beregninger for betaling fra bilistenes store trafikkvekst. Samtidig er det et sterk politisk mål å få ned økningen i biltrafikken og redusere den mest mulig.
Continue reading «Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?»

Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet

Dersom man taper inntekt på nye Sotrasambandet, men oppfyller byvekstavtalens krav til null vekst i trafikkgrunnlaget knyttet til avtalen, vil tapet bli kompensert gjennom økt bompengeinnkreving lokalt. Continue reading «Gjestekommentar: -Byvekstavtalen vil medføre økte bompenger på Sotrasambandet»

Gjestekommentar: Brannvesen for hele Nye Øygarden kommune

Et fellesbrannvesen for Nye Øygarden vil bli en slagkraftig enhet, og ha lokal tilnærming for å løse utfordringer i lokalsamfunnet. Continue reading «Gjestekommentar: Brannvesen for hele Nye Øygarden kommune»