Dronning på fjorden

Når sotrastrilane flyktar til Syden, får vi kajakkpadlarar fjorden for oss sjølv.

Les meir

Padleparadiset

Skjærgarden vest for Bergen er eit padleparadis du skal leita lenge for å finna maken til. Når temperaturen passerer 20 grader, og makrellskyene jagar kvarandre over himmelen, er det berre å sjøsetja kajakken!

Les meir

Kulturminne-oversikt fjerna frå arkivet på Rådhuset

Oversikten over gamle bygg i dei mest utbyggingsutsette bygdene på Litle Sotra er fjerna frå arkivet på Rådhuset. Mangelen på informasjon om mogelege kulturminne kan ha påverka utforminga av reguleringsplanar og godkjenning av byggjesøknadar.

Les meir

Samband i sør kan berga Litle Sotra

Kampen for tunnel, eventuelt bru via Knarrevik, tek merksemda vekk frå den eigentlege kjernen i diskusjonen – framtida for Litle Sotra. Når skal tunnel-tilhengjarane og bru-tilhengjarane oppdaga at de eigentleg sit på same sida av gjerdet? Begge partar ønskjer då å bevara det bumiljøet og dei kvalitetene vi har og set pris på her på Litle […]

Les meir