Kommunenamnet står

SotraLista fekk ikkje fleirtal i kommunestyret for forslaget om å fremma ei eiga sak om folkeavstemming om kommunenamnet.

Les meir

Difor får vi inga folkerøysting

Lokaldemokratiet vert nedprioritert når politikarane i Fjell, Sund og Øygarden forhandlar om kommunesamanslåing. Istaden vel forhandlingsutvalet å vera lydige mot Erna.

Les meir