Folkeveksten er klar

Øygarden var den av nabokommunane til Bergen som hadde sterkaste folkeveksten i første kvartal 2020.

Les meir

+49

Fødselsoverskotet i Fjell berga folkeveksten i Nye Øygarden i 3. kvartal.

Les meir

Strilakulturen i endring

Strilakulturen er lokal og mangfaldig. Han har rom i seg for både rap og importerte krydder.

Les meir