Klar til å avlasta Bergen havn

CCB AS og administrerande direktør Kurt Rune Andreassen står klar til å avlasta Bergen havn så snart dei formelle politiske vedtaka er gjort.

Les meir

Sotrasambandet: Foreslår kutt i tryggleik, beredskap og miljø

Gang- og sykkelbru over Straumsundet, klargjering for tovegs trafikk i ein køyrebane og fylling i staden for bru over Arefjordpollen. Dette er tiltak som trygt kan kuttast for å få ned kostnaden med det nye Sotrasambandet, ifølgje formannskapet i Fjell.

Les meir

Straumsundet – slik Veidekke vil ha farleia

Trass all kritikken i Formannskapet – rådmannen har valt å leggja innstillinga om utviding av fyllinga i Straumsundet fram for Kommunestyret utan endringar. Får Veidekke det som dei vil, vil den ulovlege fyllinga som kommunestyret har kravd fjerna innan 1. april, i staden omgjort til ei permanent fylling. Nedanfor finn du ein oversikt over kor […]

Les meir