Veteranane vil verta meir synlege

Når far eller mor deltek i internasjonale operasjonar på vegne av det norske samfunnet, er det noko som vedkjem heile familien.

Les meir

Under Sotrabrua

Slepet av KNM «Helge Ingstad» passerte under Sotrabrua kring klokka 20.40 søndag kveld.

Les meir

Sommarpraten: Ein priviligert veteran

Sotra er Sommar med stor ”S” for Ole Asbjørn Fauske. Berre to hendingar denne sommaren er viktige nok til å lokka kommandanten på Akershus festning vekk frå gravemaskin, motorsag og grasklippar.

Les meir

Glad for nominasjonen

Det vart med nominasjonen for Ole Asbjørn Fauske frå Ulveseth. I dag vart det kjent kven som fekk årets Veteranpris.

Les meir

Sotra-stril ny kommandant på Akershus festning

Wining & dining med Kongeparet, Erna Solberg, regjeringa, stortinget og utanlandske statsoverhovud vert ei viktig oppgåve for Ole-Asbjørn Fauske frå Ulveseth når han 1. august tek over som øverste sjef for Forsvaret si avdeling for kultur og tradisjon (FAKT).

Les meir

Fauske i alle kanalar

– Blogg, Twitter, linkedin, Instagram og Facebook. Oberst Ole-Asbjørn Fauske frå Ulveset er ein av få norske militære med høgare grad som er aktiv på sosiale media.

Les meir