Ukritisk til ekstrem fortetting

Fleirtalet i Komité for plan og forvaltning er ukritisk til forslaget om å auka talet på bueiningar på Straume Sjøfront frå 200 til 325.

Les meir

Dei har ein plan for Kleppestø – omsider

Etter meir enn 25 år med krangling om utforminga av Kleppestø sentrum, kunne ordførar Terje Mathiassen (A) i går omsider banka gjennom ein plan. For Høgre og FrP kom vedtaket likevel for tidleg.

Les meir

Fortetting, fortetting, fortetting…

Ei fortetting i sentrale delar i Bergensområdet vil kunna gje plass til ein kvart million nye innbyggjarar – storparten av den forventa folkeveksten fram mot 2030.

Les meir

Fortetting utan samfunnsøkonomisk fundament

Byfortetting vert framstilt som eit einsidig positivt tiltak. Dess tettare dess betre. Samfunnsøkonomiske analyser som kan få fram både positive og negative sider vert ikkje utført.

Les meir

Ny Ankerhagen-konflikt på Straume

Erik Sakslo klaga på det han trudde var ei bod. Då vart han fortalt at den frittståande ”boden” eigentleg var ei tre etasjar høg blokk som skulle plasserast mindre enn sju meter frå hans eigen husvegg.

Les meir