Plan- og byggjesaksavdelinga under lupa

Det hender ikkje sjeldan at fjellsokningane seg i mellom ytrar tvil om at plan- og byggjesaksavdelinga behandlar alle innbyggjarane likt. Ein fersk forvaltningsrevisjonsrapport frå Deloitte avdekkar at skeptikarane kan ha rett.
Continue reading «Plan- og byggjesaksavdelinga under lupa»