Mest lest i 2019 – Bjelland tilkjent millionerstatning

Frank Bjelland er for mange Sotra-strilar blitt symbolet på den vesle mann som vågar å stå opp mot byråkratiet. Saka om at han var tilkjent erstatning frå Fjell kommune vart den mest leste saka på nettavisa Tunnelsyn i 2019.

Øygarden24.no

I eit forlik med Fjell kommune vert Frank Bjelland tildelt millionerstatning for feila kommunen har gjort i samband med fastsetjinga av grensemerkjene til eigedomen hans.

View original post 442 fleire ord

Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune

Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy spør seg selv om det var rett av Fjell kommune å behandle varselet fra Frank Bjelland da varselet kom fra en innbygger og ikke fra en ansatt. Continue reading «Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune»

Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet

Deloitte frikjenner Fjell kommune og kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal for skuldingane om korrupsjon og kameraderi i Bjelland-saka. Både kommunen og kommuneadvokaten får likevel kritikk for å ha opptrådt uprofesjonelt.
Continue reading «Frikjent for korrupsjon – får kritikk for uprofesjonalitet»