Kongen av Hjartøy

Vert Anders Hjartøy (22) den yngste folkevalde i kommunestyret i nye Øygarden?

Les meir

-Golta ein ideell plass

Nærleiken til kysten og rikeleg tilgang på friskt vatn er største konkurransefortrinnet for dei som ønskjer å satsa på landbasert oppdrett, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP). I dag var han på synfaring på Golta.

Les meir

FrP på kvinnejakt

Kvinner ser ting på andre måtar. Difor bør fleire kvinner engasjera seg politisk.

Les meir

Dei som skal byggja landet

Siv Jensen snakka opp yrkesfaga då ho vitja Sotra vgs si avdeling i Sund første skuledagen etter ferien. Å fjerna arbeidsgjevaravgifta for verksemder som tek inn lærlingar er eit verkemiddel ho vil vurdera om ho får fornya tillit som finansminister.

Les meir

Sommarpraten: Sjef i eige liv

For stort! For dyrt! hevda brukarorganisasjonane då Øygarden kommune ville samla funksjonshemma, psykisk utviklingshemma og eldre i Hjeltefjorden leilighetsenter. Anne-Karin Gørbitz var ei av dei som sørga for å køyra institusjonsplanane i grøfta.

Les meir