Samlar stadig meir makt

Endringane i smittevernlova tilfører ordførar Tom Georg Indrevik (H) svært mykje makt. No vil han be formannskapet om utvida fullmakter også over Plan og bygningslova.

Les meir