Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.

Les meir

Står fast på to felt til Ågotnes

Argumentet om at flyttinga av Bergen Hamn til Ågotnes vil auka trafikken, fekk ikkje fylkespolitikarane til å skifta meining om framtidig vegbreidde. I staden får Statens vegvesen kritikk.

Les meir

Sa nei til fire felt mellom Kolltveit og Ågotnes

Det får halda med to felt og rundkøyringar på nye Fv 561 mellom Kolltveit og Ågotnes, meinar politikarane i fylkesutvalet for miljø og samferdsel. Reguleringsplanen må derimot setja av areal som tek høgde for ei eventuell framtidig oppgradering.

Les meir