Køyrer på med regionalt bustadprogram

Høgre, FNB og FrP hadde helst sett at saka vart utsett. Fleirtalet i fylkesutvalet vedtok likevel å starta planlegginga av ein felles bustadpolitikk i Bergens-området.

Les meir

Vernar om handelen i Straume sentrum

Straume Handelseiendom AS vert nøydd til å tenkja radikalt annleis om bruken av eigedomen i Smålonane, om politikarane i fylkesutvalet føl fylkesrådmannen si innstilling.

Les meir

Nytt hinder for Sotrasambandet?

Fylkesutvalet i Hordaland har bede om å få verta høyringsinstans for reguleringsplanen for nytt Sotrasamband. Ordførar Marianne Bjorøy (A) i Fjell fryktar at utvalet vil ta opp att Bybanediskusjonen, eller koma med andre innspel som kan forseinka utbygginga.

Les meir