– Sjå mot Asia

Norsk havbruksnæring er konge i den globale oppdrettsnæringa. Få i tal, små i produksjonsvolum og med store marginar. No skal norsk kompetanse og teknologi internasjonaliserast i stor skala.

Les meir

Klar for flytande vindkraft

Før vi kan få norske offshore vindkraftprosjekt må kostnadane ned 40 – 50 prosent. Internasjonalt er norsk leverandørindustri likevel godt posisjonert for oppdrag.

Les meir

Klare til å erobra havrommet

Inn under isen i Arktis, og ned på store havdjup. Medlemmane i GCE Subsea har ambisjonar om å vera mellom pionerane som set nye milepælar innan overvaking i havrommet.

Les meir

Havbruk utfordrar subsea

Klarar havbruksnæringa å betra treffsikkerheten på foringa med ein prosent, vil det betyr millionar av kroner på botnlinja til produsentane. Subseaklynga på Ågotnes meinar dei har løysinga på denne og andre av havbruksnæringa sine utfordringar.

Les meir

Gjer klart for robotane

Ved å jobba smartare og ta i bruk robotar, kan norske verksemder produsera til ein rimelegare kostnad enn i Kina.

Les meir

Desse stikk av med omstillingsmidlane

Sist veke skreiv Tunnelsyn om Atle Dåvøy som hadde teke kompetansen sin frå subsesbransjen og fått ny jobb innan havbruk. No har GCE Subsea fått pengar frå Regjeringa for at fleire skal kunna gjera som han. Men pengedrysset over Sotra- og Askøyverksemdene stoppar ikkje der…

Les meir