Pionerar på oppalsfisk

Norsk oppdrettsnæring som ønskjer å freista lukka i  Søraust-Asia må vera førebudd på å konkurrera med ein arbeidsintensiv, familiedriven lavkostindustri.

Les meir

2000 år med globalisering

Vikingane drog på handelstokter til Konstantinopel så tidleg som på 800-talet. Deira bidrag til den internasjonale marknaden var skinn – og slavar…

Les meir