Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet

13 bruer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har eit samla behov for vedlikehald på 153 millionar kroner. På fylkesbudsjettet for 2018 er det sett av 15,4 millionar – til fordeling i heile fylket. Continue reading «Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet»