Meklinga stranda på definisjonar

Fjell kommune sitt forsøk på mekling med Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune om etablering av eit 19.000 kvadratmeter stort handelsareal i Smålonane på Straume stranda.

Les meir

Vernar om handelen i Straume sentrum

Straume Handelseiendom AS vert nøydd til å tenkja radikalt annleis om bruken av eigedomen i Smålonane, om politikarane i fylkesutvalet føl fylkesrådmannen si innstilling.

Les meir

Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune.

Les meir

Sartor Storsenter avanserer

Ombygging og nyopningar i Sartor Storsenter har lokka strilar og bergensarar til å opna lommeboka. Handlesenteret på Straume var det raskast veksande handlesenteret i Norge i første halvår.

Les meir