Fryktar statsstøtta slaktefartøy vil flagga ut arbeidsplassar

Slaktebåten Hav-line får 20 millionar i tilskot frå Kystverket for overføring av gods frå veg til sjø. Ruth Grung (A) er bekymra fartøyet vil flagga ut arbeidsplassar. Continue reading «Fryktar statsstøtta slaktefartøy vil flagga ut arbeidsplassar»