Pionerar på oppalsfisk

Norsk oppdrettsnæring som ønskjer å freista lukka i  Søraust-Asia må vera førebudd på å konkurrera med ein arbeidsintensiv, familiedriven lavkostindustri.

Les meir

Marin verneplan for Krossfjorden ute på høyring

Tre fjerdedelar av kystlinja og sjøområda i fiskeri og havbrukskommunen Sund skal inngå i eit nytt marint verneområde, føreslår fylkesmannen i Hordaland i utkastet som no er ute på høyring.

Les meir

Havbruk utfordrar subsea

Klarar havbruksnæringa å betra treffsikkerheten på foringa med ein prosent, vil det betyr millionar av kroner på botnlinja til produsentane. Subseaklynga på Ågotnes meinar dei har løysinga på denne og andre av havbruksnæringa sine utfordringar.

Les meir

– Havbruksnæringa må tenkja miljø

For å kunna auka produksjonen på grunne lokalitetar med liten straum, har Blom Fiskeoppdrett utvikla ein teknologi for oppsamling av avfall og slam frå merdene.

Les meir

Med ROV i fiskemerda

Atle Dåvøy har teke kunnskapen sin frå oljebransjen over i havbruksnæringa. No køyrer han ROV i merdene til Blom Fiskeoppdrett AS. Som ein ekstra bonus er han blitt skippar på eiga skute.

Les meir

Utset felles kystsoneplan

Sjømatnæringa er viktig for kystkommunane Fjell, Sund og Øygarden. Styret for regionrådet vest vil likevel ikkje ta initiativ no til å utarbeida ein felles kystsoneplan.

Les meir