Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth

Entrepenøren og eigedomsinvestoren Atle Ulveseth merkar lite til dei dårlege tidene. I fjor auka omsetnaden med 158 millionar kroner. No har han inngått avtale om prestisjeprosjektet Hjeltefjorden Arena. Continue reading «Offentlege prestisjeprosjekt i kø for Atle Ulveseth»

Skrinlegg kontroversiell omsorgsinstitusjon

Utan støtte frå brukarane sine interesse-organisasjonar vil ikkje Husbanken bidra med finansiering til omsorgsinstitusjonen Hjeltefjorden leilegheitssenter i Øygarden. No vil formannskapet skrinleggja planane og overføra midlane til Hjeltefjorden Arena. Continue reading «Skrinlegg kontroversiell omsorgsinstitusjon»