Har sikra vegen på Geitanger

Dei fire fastbuande på den vesle øya Geitanger i Hjeltefjorden kan omsider vera trygge på at den kommunale vegen ikkje risikerer å verta skylt på sjøen under første vinterstorm.

Les meir

Stein, stein, stein…

Spreng-og-lag-by-prosjekta er i ferd med å møta si miljømessige grense. Vi kan ikkje lenger halda fram med å sprengja vekk det eineståande, kulturhistoriske kystlandskapet og fylla massane som vert til overs i næraste fjord. Om vi reduserer avhengigheten av bilen, kan Sjøvegen vera løysinga.

Les meir

Ber sjøfartsdirektøren vurdera tryggleiken i Straumsundet

Innbyggjarinitiativet BevarStraume har sendt skriv til sjøfartsdirektøren med oppmoding om å foreta ei uavhengig vurdering av tryggleiken til sjøfarande i Straumsundet. Vurderinga bør skje ut frå kommunestyret sin eigengodkjente utbyggingsplan.

Les meir