– Norge treng fleire kommunar

Norge bør få fleire kommunar, ikkje færre. Samstundes bør fylkeskommunane erstattast av eit femtitals regionar. Det er AP-strategen Norvald Mo som framhevar dette som veleigna grep for å sikra ivaretakinga av lokaldemokrati og velferdstenester i samband med ein kommunereform. Continue reading «– Norge treng fleire kommunar»

Steget nærare eigedomsskatt

Vel kommunepolitikarane i Fjell å akseptera rekninga frå Sartorsjefen om å betala 25 millionar kroner for opparbeiding av uteromma i tilknyting til handlesenteret, kan det vera utgiftsposten som utløyser eigedomsskatt for fjellsokningane. Continue reading «Steget nærare eigedomsskatt»

Dagens sleivspark: Schizofrene politikarar?

Eigedomsbaronen Martin Smith-Sivertsen har ambisjonar om å verta leiar for Byrådet i Bergen. Nokon som trur han på påstanden om at han vil klara å skjelna mellom dei ulike rollene? Continue reading «Dagens sleivspark: Schizofrene politikarar?»